ประกาศแผน ปี 63 จัดซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 55 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-11-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

อนุมัติประกาศแผน-ซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป-55-รายการ.pdf - (27 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่