ประกาศแผน ปี 63 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช Grasping and dissection forceps maryland bipolar ๕.๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 15-11-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

อนุมัติแผน-ซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช-1-รายการ.pdf - (25 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่