ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประจำปี 2563 จำนวน 3 แผน

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-11-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศแผนเงินรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล-3-รายการ.pdf - (28 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่