ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการลิฟท์และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 03-02-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf - (94 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่