ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการเครื่องเอ็กซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 4,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : สำนักงานอธิการ

วันที่ประกาศ : 09-10-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องเอ็กซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ฯ-1-ชุด-4800000.pdf - (12 download)

เครื่องเอ็กซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้-ฯ-1-เครื่อง-4800000.pdf - (13 download)

เครื่องเอ็กซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้-ฯ-1-เครื่อง-4800000-1.pdf - (11 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่