ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์

วันที่ประกาศ : 11-12-2019    ผู้ประกาศ : chaturong


ดาวน์โหลด

ประกวดราคา-กลุ่มยาไขมันในเส้นเลือด-จำนวน-8-รายการ.pdf - (104 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่