ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาโรคต่อมไร้ท่อ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์

วันที่ประกาศ : 11-12-2019    ผู้ประกาศ : chaturong


ดาวน์โหลด

ประกวดราคา-3ปี-กลุ่มยาโรคต่อมไร้ท่อ-จำนวน-8-รายการ.pdf - (40 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่