ประกวดราคาการจัดซื้ัอจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาโรคตา หู คอ จมูก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์

วันที่ประกาศ : 11-12-2019    ผู้ประกาศ : chaturong


ดาวน์โหลด

ประกวดราคา-3ปี-กลุ่มยาโรคตา-หู-คอ-จมูก-จำนวน-3-รายการ.pdf - (70 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่