ประกาศแผน ปี 63 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-12-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

พวช-04-6760-ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf - (29 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่