ประกาศร่างประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยามะเร็ง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์

วันที่ประกาศ : 23-12-2019    ผู้ประกาศ : chaturong


ดาวน์โหลด

   ประกาศร่างประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยามะเร็ง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (0 downloads)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่