ประกาศผู้ชนะปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไอน้ำ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 31-12-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะปี 63 -จ้างบำรุงฯ เครื่องกำเนิดไอน้ำ

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่