ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์-จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัย Mammogram (ครั้งที่ 2)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 03-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวดราคาปี 63-จ้างตรวจวินิจฉัย Mammogram ประกาศเลขที่ 33/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่