ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยามะเร็ง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์

วันที่ประกาศ : 07-01-2020    ผู้ประกาศ : chaturong


ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา-กลุ่ยยามะเร็ง-จำนวน-3-รายการ.pdf - (74 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่