ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ หอผู้ป่วยสามัญ อาคารเพชรรัตน์ชั้น 12 และชั้น 14 จำนวน 1 งาน ภายในวงเงิน 4,768,500 บาท ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์

วันที่ประกาศ : 08-02-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ปร1-1.pdf - (83 download)

ปร2-1.pdf - (90 download)

ร่าง1214.pdf - (90 download)

ประกาศ.pdf - (82 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่