ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาพัฒนาระบบลูกหนี้และระบบบัญชีกองทุน สำหรับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,350,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 02-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf - (12 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่