เปลี่ยนแปลงแผน รายการเครื่องรักษาตาหลังผ่าตัดต้อกระจกและรักษาต้อหิน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 3,500,000 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 27-12-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เปลี่ยนแปลงแผน-เครื่องรักษาตาหลังผ่าตัดต้อกระจกและรักษาต้อหิน-1-เครื่อง.pdf - (7 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่