ประกาศขายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ขนาดใหญ่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีทอดตลาด ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศขายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ.pdf - (95 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่