ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต อาคารเพชรรัตน์ 4 หอผู้ป่วย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต อาคารเพชรรัตน์ 4 หอผู้ป่วย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่