การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และที่จอดรถใต้ดิน (ในส่วนก่อสร้างที่จอดรถใต้ดิน) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จำนวน 75,885.50 ลูกบาศก์เมตร

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์

วันที่ประกาศ : 23-01-2020    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศมูลดิน-75885.50-ลบ.ม.-1.pdf - (20 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่