ประกาศผู้ชนะ รายการ ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบยืน จำนวน1 ชุด วงเงิน345,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้แช่แข็ง-80-องศาเซลเซียส-แบบยืน-จำนวน-1-ชุด-345000-บ.แอฟฟินิเท็ค-จำกัด.pdf - (5 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่