ประกาศผู้ชนะ รายการ ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมปริมาณก๊าซฯ 1 ชุด (292,300) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมปริมาณก๊าซฯ-1-ชุด-292300-บ.ฮีสโตเซ็นเตอร์.pdf - (7 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่