ประกาศร่างขอบเขตของงาน/ร่างเอกสารประกวดราคารายการระบบท่อลมรับส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และยาอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 15,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ระบบท่อลมรับส่ง.pdf - (12 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่