ประกาศร่างขอบเขตของงาน/ร่างเอกสารประกวดราคารายการรถยนต์โดยสารขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วงเงิน 2,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

รถยนต์โดยสาร-20-ที่นั่ง.pdf - (8 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่