การขายทอดตลาดพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และที่จอดรถมใต้ดิน (ในส่วนก่อสร้างที่จอดรถใตด้ดิน) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จำนวน 75,885.50 ลูกบาศก์เมตร

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-01-2020    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

   การขายทอดตลาดพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และที่จอดรถมใต้ดิน (ในส่วนก่อสร้างที่จอดรถใตด้ดิน) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จำนวน 75,885.50 ลูกบาศก์เมตร (0 downloads)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่