ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้แบบซีอาร์มสำหรับใช้งานทางศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมทั่วไปพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 4,800,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศแผนเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ได้แบบซีอาร์มฯ-1-ชุด.pdf - (4 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่