ประกาศผู้ชนะ รายการ ระบบตรวจสอบสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติในห้อง Server พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ภายในวงเงิน 450,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-01-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ระบบตรวจสอบสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติในห้อง-Server-พร้อมติดตั้ง-1-ระบบ-450000.pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่