ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีภายนอกอาคารสวัสดิการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 06-02-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการทาสีภายนอกอาคารสวัสดิการ

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่