ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ตู้เย็นเก็บเลือด 4 องศาเซลเซียส (Blood bank refrigerators) ขนาดไม่น้อยกว่า 1345 ลิตร จำนวน 1 ตู้ (539,900บาท)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-02-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้เย็นเก็บเลือด-4-องศา-1-ตู้-539900-บ.จรัญเอสโซซิเอทส์-จำกัด.pdf - (5 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่