ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 388 รายการ โดยวิธีทอดตลาด ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 สู้ราคา 3 มีนาคม 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-02-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศขายครุภัณฑ์-388-รายการ.pdf - (104 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่