ประกาศแผน รายการโทรทัศน์แอลอีดีทีวี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 113 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-02-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศแผน-โทรทัศน์แอลอีดีทีวี-ขนาดไม่น้อยกว่า-40-นิ้ว-113-เครื่อง.pdf - (7 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่