ประกาศร่างประกวดราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ตู้ วงเงิน 800,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-02-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่่อน.pdf - (8 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่