โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องและย้ายพร้อมติดตั้ง (Boiler) จำนวน 1 งาน วงเงิน 7,450,000.- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-03-2020    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ย้ายติดตั้งBoiler.pdf - (3 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่