ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าสำหรับผู้ป่วย

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-03-2020    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่