แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 23-03-2020    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่