โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจำลองการฉายรังสี จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐- บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-03-2020    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศแผน-ปป.อาคารย้ายเครื่องจำลอง.pdf - (5 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่