โครงการระบบจอดรถอัจฉระยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 69,000,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 15-02-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

   โครงการระบบจอดรถอัจฉระยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 69,000,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่