ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะดำเนินการ 3ปี กลุ่มน้ำเกลือ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์

วันที่ประกาศ : 14-04-2020    ผู้ประกาศ : fontong


ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ-กลุ่มน้ำเกลือ-10-รายการ.pdf - (49 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่