ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 4,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-02-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan_Doc0002.pdf - (104 download)

ราคากลาง.pdf - (62 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่