ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์

วันที่ประกาศ : 20-05-2020    ผู้ประกาศ : fontong


ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ.pdf - (46 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่