ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการระบบโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 2 CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ภายในวงเงิน 15,000,000.00 บาท

Scan_Doc0001.pdf (104 downloads)