ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการระบบโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 2 CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ภายในวงเงิน 15,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-02-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan_Doc0001.pdf - (109 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่