ประกาศแผน โครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง วงเงิน 23,497,200.- บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 04-06-2020    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

พวช-04-5131-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน-โครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย.pdf - (18 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่