ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายการระบบโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 2 CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ภายในวงเงิน 15,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 02-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ราคากลาง.pdf - (40 download)

ประกาศ.pdf - (66 download)

รายละเอียดระบบโทรทัศน์.pdf - (113 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่