ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายการเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 10 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ราคากลาง-1.pdf - (65 download)

ประกาศ-1.pdf - (91 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่