ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 39 (จำนวน 9 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.-ร036.pdf (209 downloads) ปปช.-ร035.pdf (196 downloads) ปปช.-ร037.pdf (178 downloads) ปปช.ร038.pdf (168 downloads) ปปช.-ร056.pdf (178 downloads) ปปช.ร072.pdf (192 downloads) ปปช.-ร075-1.pdf (160 downloads) ปปช.-ร081.pdf (157 downloads) ปปช.-ร074.pdf (166 downloads)