ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 39 (จำนวน 9 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.-ร036.pdf (220 downloads) ปปช.-ร035.pdf (202 downloads) ปปช.-ร037.pdf (183 downloads) ปปช.ร038.pdf (171 downloads) ปปช.-ร056.pdf (182 downloads) ปปช.ร072.pdf (201 downloads) ปปช.-ร075-1.pdf (165 downloads) ปปช.-ร081.pdf (160 downloads) ปปช.-ร074.pdf (174 downloads)