ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 39 (จำนวน 9 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.-ร036.pdf (216 downloads) ปปช.-ร035.pdf (199 downloads) ปปช.-ร037.pdf (182 downloads) ปปช.ร038.pdf (170 downloads) ปปช.-ร056.pdf (181 downloads) ปปช.ร072.pdf (198 downloads) ปปช.-ร075-1.pdf (162 downloads) ปปช.-ร081.pdf (159 downloads) ปปช.-ร074.pdf (169 downloads)