ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบรรจุเม็ดยาอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง