ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ จำนวน 2 เครื่อง