ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า