ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแวมแแ้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ ยี่ห้อ เดรเกอร์ จำนวน 25 เครื่อง