ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ จำนวน 5 เครื่อง