ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 44 (จำนวน 5 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.ร123.pdf (203 downloads) ปปช.ร124.pdf (202 downloads) ปปช.-ร126.pdf (207 downloads) ปปช.-ร125.pdf (177 downloads) ปปช.-ร139.pdf (171 downloads)