ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 44 (จำนวน 5 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.ร123.pdf (215 downloads) ปปช.ร124.pdf (212 downloads) ปปช.-ร126.pdf (219 downloads) ปปช.-ร125.pdf (184 downloads) ปปช.-ร139.pdf (183 downloads)