ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 44 (จำนวน 5 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.ร123.pdf (218 downloads) ปปช.ร124.pdf (215 downloads) ปปช.-ร126.pdf (223 downloads) ปปช.-ร125.pdf (187 downloads) ปปช.-ร139.pdf (186 downloads)