ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 44 (จำนวน 5 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.ร123.pdf (217 downloads) ปปช.ร124.pdf (213 downloads) ปปช.-ร126.pdf (221 downloads) ปปช.-ร125.pdf (186 downloads) ปปช.-ร139.pdf (186 downloads)